• 100 JAAR ENMS!

    100 JAAR ENMS!

    Woensdag 28 september 2016 is een heel bijzondere datum. Dan bestaat onze school, de Eerste Nederlandse Montessorischool, precies 100 jaar! Daarom vieren we in 2016 het eeuwfeest van de ENMS. Het 10e lustrum, dat is niet zo maar iets. Dat is uniek, dat maak je maar één keer in je leven mee.

  • Start historisch project

    Start historisch project

    Data en details

De onderbouw vertelt:
De webredactie is van start gegaan. Zij hebben de opdracht gekregen om uit te zoeken wat de kinderen vonden van de…
De middenbouw vertelt:
1 hoe heet je? Fleur 2 in welke groep zit je? ik zit in groep 3 en ik zit in klas MB4 3 wie is je juf? mijn juf heet…
De bovenbouw vertelt:
Met een klein groepje bovenbouwers gaan wij regelmatig deze website vullen met onze eigen verhalen en media.